Polityka Prywatności i Regulamin

Ogólne informacje o Polityce Prywatności stosowanej w serwisie www.supfit.pl

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych, które przekazują osoby korzystające ze strony www.supfit.pl
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO) informujemy, że administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest SUP FIT POLAND Magdalena Bajer, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Ks. Ficka 4, NIP: 4980141383, REGON: 382753597
 3. Strona www.supfit.pl pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a) poprzez gromadzenie tzw. plików cookies, które są zapisywane w przeglądarce internetowej na komputerze, telefonie, czy innym urządzeniu, na którym użytkownik wyświetla stronę www.supfit.pl.
  b) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze strony www.supfit.pl (m.in. które podstrony są najczęściej odwiedzane oraz w jaki sposób użytkownik trafił na konkretną podstronę) – tworzenie tych statystyk możliwe jest dzięki narzędziu Google Analitycs.
  b) w celu lepszego dopasowania reklam i prowadzenia kampanii remarketingowych na Facebooku – dzięki temu reklamy powiązane z serwisem www.supfit.pl wyświetlają się tym osobom, których zainteresowania pokrywają się z treścią serwisu www.supfit.pl – takie zarządzanie reklamami możliwe jest dzięki zastosowaniu Piksela Facebooka
 5. Zapisywanie plików cookies można w każdej chwili wyłączyć, zarówno dla konkretnej witryny, jak i dla wszystkich połączeń z przeglądarki, chociaż może to skutkować uniemożliwieniem działania niektórych funkcji na stronach internetowych.
 6. Dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje wykorzystywane są w celu:
  a) zbierania danych kontaktowych (imię i adres e-mail) od osób zainteresowanych otrzymywaniem newslettera, czyli wiadomości e-mail z informacjami o bieżącej działalności SUP FIT POLAND, nowych usługach i ofertach. Zapisanie się na newsletter jest procedurą „double opt-in”, to znaczy, że po podaniu swoich danych w formularzu zapisu, użytkownik otrzymuje wiadomość email z prośbą o potwierdzenie zapisu. Mechanizm ten zapobiega podawaniu cudzych danych w momencie zapisu na newsletter. Jeśli użytkownik nie potwierdzi zapisu na newsletter, na podany adres nie trafią żadne wiadomości e-mail. Zostaną jednak zapisane w programie służącym do tworzenia i wysyłania newsletterów (SUP FIT Poland korzysta z MailChimp). Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia w każdej chwili. Z newslettera można wypisać się w każdej chwili klikając w link „Wypisuję się z newslettera”, który znajduje się na dole, w każdym newsletterze.
 7. Poza opisanymi wyżej przypadkami koniecznymi do funkcjonowania i rozwijania serwisu www.supfit.pl, dane pozostawione w serwisie nie zostaną udostępnione osobom trzecim.
 8. W serwisie www.supfit.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.supfit.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 10. Osobom korzystającym z serwisu www.supfit.pl przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) co do przetwarzania danych osobowych.
 11. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności, można kontaktować się mailowo pod adresem magdabajer@hotmail.com.

Regulamin STUDIA NATURY SUP FIT POLAND

SUP FIT POLAND Magdalena Bajer, ul.Ks.Ficka 4, 41-940 Piekary Śląskie, NIP:4980141383

BAZA STUDIA NATURY: Dolina Trzech Stawów w Katowicach

§1.
 1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet lub wnoszą jednorazową opłatę online przed zajęciami.
 2. Karnet jest dokumentem imiennym i nie podlega zamianie.
 3. Karnet jest ważny tylko w przepisanym terminie i nie podlega przedłużeniu. Za niewykorzystane zajęcia pieniądze nie są zwracane.
 4. Karnet jest biletem wstępu do pływającego studia jogi, gdzie prowadzone są wybrane zajęcia.
 5. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.
 6. Karnety są aktywne przez 30 dni od dnia pierwszej rezerwacji zajęć, jednorazowe wejścia są ważne tylko w dniu kiedy odbywają się zajęcia, na które uczestnik uprzednio dokonał zapisu.

 

§2.
 1. Osoby uprawnione do wstępu na zajęcia, zgodnie z §1, mają prawo: a) skorzystać z terenu wokół studia natury w godzinach wybranych zajęć, b) używać sprzętów szkoły przeznaczonych do ćwiczeń: deski SUP c) korzystać z rad i instrukcji nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 2. Nauczyciel realizuje na każdych zajęciach program ćwiczeń, składający się na jedną całość. Z tego powodu osoby, które chcą korzystać z rad i instrukcji nauczyciela powinny przychodzić na zajęcia punktualnie.
 3. Szkoła prowadzi rezerwację na zajęcia, warsztaty oraz kursy, które opisane są odpowiednio w §3 oraz §4.
 4. Z uwagi na komfort i koncentrację osób ćwiczących oraz wejście grupy na wodę,  wstęp na zajęcia po ich rozpoczęciu nie jest możliwy, chyba że nauczyciel wyrazi na to zgodę.
 5. Opuszczenie sali przed zakończeniem zajęć możliwe jest wyłącznie za zgodą nauczyciela.
 6. Szkoła nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela. Osoba ćwicząca samodzielnie przyjmuje do wiadomości, że ćwiczenie asan bez rad i instrukcji nauczyciela może mieć negatywny wpływ na zdrowie.
 7. Na zajęcia mogą przyjść osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki ćwiczeń dla zdrowia, jeżeli osoba z problemami zdrowotnymi nie informuje nauczyciela o swoich problemach. Nauczyciel ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do ćwiczeń.
 8. Klient zobowiązany jest: a) do przestrzegania i zachowania czystości wokół studia natury oraz do poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się, b) do zachowania ciszy na terenie studia natury c) stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych elementów sprzętu pływającego d) zostawiać w wyznaczonych miejscach wszystkie wartościowe przedmioty. Za przedmioty wartościowe, szkoła nie ponosi odpowiedzialności, e) po każdym ćwiczeniu odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce, f) do powstrzymania się od działań mogących zakłócić wykonywanie ćwiczeń innym użytkownikom lub powodujących uszkodzenia lub zniszczenia mienia, g) do niespożywania alkoholu oraz niepalenia na terenie szkoły, h) do przestrzegania Regulaminu.
 9. Nauczyciel ma prawo odmówić prawa wstępu na salę ćwiczeń, bez podania wyraźnego powodu, również w trakcie trwania zajęć. W takim przypadku szkoła zwraca klientowi opłatę za ćwiczenia, chyba że odmowa prawa wstępu na salę ćwiczeń wynika z naruszenia przez klienta zasad korzystania z usług szkoły, opisanych w Regulaminie.
§3.
 1. Na kursy obowiązują zapisy.
 2. Zapisy dokonywane są przez aplikację Fitssey. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Osoby wykupujące karnet na kurs w chwili zapisu wpłacają zadatek w kwocie określonej w aplikacji. Opłatę za całość kursu należy uiścić do końca pierwszego tygodnia trwania zajęć.
 4. Miejsce na kursie jest rezerwowane w momencie wpłaty zadatku.
 5. Wpłacone zadatki na karnety kursowe nie podlegają zwrotom.
 6. Odrabianie zajęć kursowych jest możliwe na innych zajęciach, które prowadzi instruktor kursu, pod warunkiem, że są na nich wolne miejsca.
§4.
 1. Wszystkie zajęcia z grafiku, które nie są oznaczone jako kurs są grupami otwartymi, na które obowiązują wcześniejsze zapisy.
 2. Klienci wykupują karnet według cen podanych w cenniku szkoły, bez możliwości przedłużenia ważności karnetu.
 3. Klient może zapisać się na zajęcia wyłącznie na 14 dni do przodu.
 4. Anulować rezerwację można do 12 godzin przed zajęciami poranne zajęcia i 7 godzin przed popołudniowymi zajęciami.
 5. Za każde późne anulowanie lub nieobecność na zajęciach pobierane jest wejście z karnetu. 
§5.
 1. Wszystkie uwagi, dotyczące pracy szkoły, jak również propozycje zmian, mogą być składane pisemnie i wręczane pracownikom obsługi.
 2. Zabrania się spożywania alkoholu na terenie szkoły, a osoby w stanie wskazującym na jego spożycie nie będą wpuszczane na teren szkoły.
 3. Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych, takich jak: sprzęt audio, system grzewczy, itp.
 4. Osoby, które wykupują karnet lub pojedyncze wejście zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu.
§6.

     1. W przypadku reklamacji, prosimy o kontakt na maila: magdabajer@hotmail.com, zastrzegamy sobie prawo do wysłania stosownej odpowiedzi do 14 dni od daty  wpłynięcia   danego wniosku.